חברי מועדון החברים של פאסטל יודעים ראשונים על שינויים מרעננים בתפריט, אירועים מיוחדים וארוחות חגיגיות, ונהנים מהטבות שונות.

עם מילוי הטופס הנני מאשר/ת בזאת לפאסטל לשלוח אליי ו/או אל מי מטעמי באמצעות הודעה אלקטרונית ו/או הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי אחר, בהתאם לשיקול דעתה של המסעדה מעת לעת, דבר פרסומת או הגדרתו בחוק. ידוע לי כי אוכל להסיר את עצמי מרשימת התפוצה בכל עת שאבחר לעשות זאת