top of page

חברי מועדון החברים של פאסטל יודעים ראשונים על שינויים מרעננים בתפריט, אירועים מיוחדים וארוחות חגיגיות, ונהנים מהטבות שונות.

עם מילוי הטופס הנני מאשר/ת בזאת לפאסטל לשלוח אליי ו/או אל מי מטעמי באמצעות הודעה אלקטרונית ו/או הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי אחר, בהתאם לשיקול דעתה של המסעדה מעת לעת, דבר פרסומת או הגדרתו בחוק. ידוע לי כי אוכל להסיר את עצמי מרשימת התפוצה בכל עת שאבחר לעשות זאת

bottom of page