top of page

חניה

בסמוך למסעדת פאסטל נמצא חניון גולדה של "אחוזת חוף".

אנו ממליצים לחנות בקומת הכניסה -1 באיזור F. משם קיימת עליה ישירות לתוך רחבת המסעדה.

ניתן גם לעלות לקומת הכניסה ללא מדרגות באמצעות המעליות מתוך החניון, שמובילות לרחבת אומניות הבמה הממוקמות בצידו המערבי של החניון משם קיימת נגישות מלאה אל מסעדה.

למסעדה אין הסדר חניה, אך הגישה נוחה מאוד ומומלצת.

bottom of page